HOOFDSTUK V

Kennismaking Nieuwe Gewassen

Uit haar publicaties komt ook tot uiting dat Maria de helende werking van de plantenwereld ontdekt via de kennis en de toepassing die de Inheemsen en de tot slaafgemaakte tentoonstellen. De katoenplant is een voorbeeld dat wordt beschreven, voor zowel de helende werking als voor het spinnen van katoen voor textiel gebruik.

Ze beschrijft het belang van de palisade boom (Pinapalm (S)) die voornamelijk voor de bouw wordt gebruikt door de Inheemsen, de kasjoe die goed is tegen diarree en als wormkuur kan worden gebruikt.

Ook de peacock flower (krerekrere (S)) was bekend voor het bespoedigen van de bevalling. En de slaven die zware mishandeling tegemoet zagen voor hun toekomstige kinderen onder de Nederlandse planters, konden er een spontane abortus mee opwekken. De diversiteit aan planten, hun eigenschappen en gebruiksvormen werden niet gebruikt en gewaardeerd door de toenmalige planters.

Men heeft zich beperkt tot de teelt van suikerriet. Hoewel inheemse en andere geïntroduceerde gewassen in de nieuwe wereld een wijdere toepassing zouden kunnen krijgen, is er weinig belangstelling. Ideeën van Merian werden niet geapprecieerd.

Haar illustraties van de cassave plant, het gebruik van de wortels tot meel en tenslotte het bakken van brood geconsumeerd door Inheemsen en Europeanen, betekende het bij elkaar brengen van de natuurlijke en sociale beleving in de nieuwe wereld.

Planten waarmee zij in aanraking kwam waren o.a. de cassave plant, ananas, kasjoe, cacao en vele kruiden.