Eerste Volume van tekeningen op koper “Der Raupen wunderbare Verwandelung und sonderbare Blumennahrung (Catepillars, Their Wondrous Transformation and Peculiar Nourishment from Flowers). Uitgegeven in Neuremberg. Al op 13 jarige leeftijd hield ze zich bezig met het onderzoeken van insecten. Haar eerste insect die ze onderzocht was de zijde worm, maar daarna merkte ze dat uit andere rupsen heel mooie Chapellen en Uilen voortkwamen. Dit trok haar belangstelling en begon ze alle rupsen die ze kon vinden te verzamelen om de veranderingen waar te nemen. Dit leidde ertoe dat ze ook kon oefenen in het tekenen en schilderen. Dat was voor het eerst dat ze begon met tekenen en te schilderen van de insecten die ze verzameld had op pargement.
Nadat enkele liefhebbers zagen de tekeningen en schilderijen die ze aan de hand van haar verzameling insecten uit Frankfurt en Neuremberg had gemaakt, hebben ze haar overgehaald haar bevindingen over de insecten te publiceren. De tekeningen heeft ze zelf in koper gebracht.